Ana Sayfa / Maske Filtresi / Kimyasal Maddeler İçin Uygun Filtre Seçimi

Kimyasal Maddeler İçin Uygun Filtre Seçimi

Madde Türkçe Adı Filtre Türü Filtre Rengi
Acetaldehyde AX (P3) Kahverengi – Beyaz
Acetamide A P3 Kahverengi – Beyaz
Acetic Acid Asetik Asit B [E] (P2) Gri – Sarı -beyaz
Acetic anhydride Asetik Anhidrit A (P2) Kahverengi – Beyaz
Acetone Aseton AX (P3) Kahverengi – Beyaz
Acetoncyanohydrine A (P2) Kahverengi – Beyaz
Acetonitrile Asetonitril A (P3) Kahverengi – Beyaz
Acetyl chloride B P2 Gri – Beyaz
Acrolein Akrolein AX (P3) Kahverengi – Beyaz
Acrylamide Akrilamid A P3 Kahverengi – Beyaz
Acrylic acid Akrilik asit A (P2) Kahverengi – Beyaz
Acrylnitrile Akrilonitril  A (P3) Kahverengi – Beyaz
Aldrin  A P3 Kahverengi – Beyaz
Allyl chloride  AX (P3) Kahverengi – Beyaz
1‐Allyloxy‐2, 3‐epoxypropane  A (P2) Kahverengi – Beyaz
Allylpropyldisulfide  B (P2) Gri – Beyaz
Aluminium (respirable dust)  Alüminyum (Solunabilir Tozu)  P2 Beyaz
Aluminium oxide (fume)  Alüminyum Oksit (Duman)  P2 Beyaz
o‐Aminoazotoluol  A (P3) Kahverengi – Beyaz
1‐Aminobutane  A (P2) Kahverengi – Beyaz
2‐Aminobutane  AX (P2) Kahverengi – Beyaz
4‐Aminodiphenyl  4-Aminobifenil  A (P3) Kahverengi – Beyaz
3‐Amino‐9‐ethylcarbazol  A (P3) Kahverengi – Beyaz
2‐Amino‐2‐methylpropane  AX (P3) Kahverengi – Beyaz
1‐Aminopropane  K(P2) Yeşil -Beyaz
2‐Aminopropane  K (P2) Yeşil -Beyaz
2‐Aminopyridine A P3 Kahverengi – Beyaz
Amitrole   A (P2) Kahverengi – Beyaz
1,2,4-Triazol-3-amine   A (P2) Kahverengi – Beyaz
Aminotriazole   A (P2) Kahverengi – Beyaz
Amitrol   A (P2) Kahverengi – Beyaz
3-Aminotriazole   A (P2) Kahverengi – Beyaz
2-Amino-1,3,4-triazole   A (P2) Kahverengi – Beyaz
 Ammonia  Amonyak  K (P3)  Yeşil -Beyaz
 Ammonia in water  Amonyak (Su İçinde)  K (P2)  Yeşil -Beyaz
 Ammonia‐solution (25%)  Amonyak Çözeltisi (%25 lik)  K (P2)  Yeşil -Beyaz
 Ammonium nitrate  Amonyum nitrat  NO P3  Mavi – Beyaz
 Aniline  Anilin  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 Anthracene  A P3  Kahverengi – Beyaz
 9,10‐Anthraquinone  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 Antimony  Antimon  P2  Beyaz
 Antimony penta chlorid  B P2  Gri – Beyaz
 Antimony trioxide  P3  Beyaz
 Antimony hydrogen  B (P3)  Gri – Beyaz
 ANTU  B P3  Gri – Beyaz
 Arsenic acid  Arsenik asit  P3  Beyaz
 Arsenic pentoxide  Arsenik pentoksit  P3  Beyaz
 Arsenic trioxide  Arsenik Trioksit  P3  Beyaz
 Arsenic hydrogen  B (P3)  Gri – Beyaz
 Asbestos  Asbest  P3  Beyaz
 Auramine  A P3  Kahverengi – Beyaz
 Aziridine  Aziridine  K (P3)  Yeşil -Beyaz
 Azo colorant  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 Barium chloride  Baryum Klorür  P2  Beyaz
 Beechwood dust  P3  Beyaz
 Benzaldehyde  Benzaldehit  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 Benzidine and its salts  Benzidine ve Tuzları  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 Benzene  Benzen  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 Benzene (in water)  Benzen (Su İçinde)  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 Benzine (in water)  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 Benzo[a]pyrene  Benzo(a)piren  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 p‐Benzochinone    A P3  Kahverengi – Beyaz
 1,4-Benzochinon    A P3  Kahverengi – Beyaz
 p-Chinon    A P3  Kahverengi – Beyaz
 Cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion    A P3  Kahverengi – Beyaz
 Benzo[e]pyrene  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 Benzylamine  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 Beryllium  Berilyum  P3  Beyaz
 Biphenyl  A P2  Kahverengi – Beyaz
 Bitumen  A P3  Kahverengi – Beyaz
 Borax  P2  Beyaz
 Boroxide  P2  Beyaz
 Boric acid  Borik Asit  B P2  Gri – Beyaz
 Boron trifluoride  B (P3)  Gri – Beyaz
 2‐Brombutane    A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 sec-butyl bromide    A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 methylethylbromomethane    A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 Bromine  Brom  B (P2)  Gri – Beyaz
 Bromobenzene  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 Bromochloro‐methane  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 2‐Bromo‐2‐chloro‐1, 1,1‐trifluorethane  AX (P3)  Kahverengi – Beyaz
 Bromoform  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 2‐Bromopentane  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 Brown coal tars  Kahverengi Kömür Katranı  A P3  Kahverengi – Beyaz
 1,3‐Butadiene  1,3-Bütadien  AX (P3)  Kahverengi – Beyaz
 n‐Butane  n-Bütan  AX (P3)  Kahverengi – Beyaz
 n‐Butanal  n-Bütanal  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 1‐Butanol  1-Bütanol  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 2‐Butanol  2-Bütanol  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 2‐Butanone peroxide  B (P2)  Gri – Beyaz
 1,4‐Butane sultone  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 2,4‐Butane sultone  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 1‐n‐Butoxy‐2  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 1‐tert‐Butoxy‐2  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 2‐Butoxyethanol  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 2‐Butoxyethylacetone  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 1‐Butyl acetate  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 2‐Butyl acetate    A (P2)   Kahverengi – Beyaz
 sec-Butyl acetate     A (P2)   Kahverengi – Beyaz
 tert‐Butyl acetate  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 n‐Butyl acrylate  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 Butyl formiate  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 tert‐Butyl hydroperoxide  B (P2)  Gri – Beyaz
 1‐Butyl mercaptan   B (P2)  Gri – Beyaz
 n‐Butyl methacrylate  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 tert‐Butyl peracetate  B (P2)  Gri – Beyaz
 p‐tert‐Butyl phenol  A P2  Kahverengi – Beyaz
 Butyl stearate  A (P2)  Kahverengi – Beyaz
 p‐tert‐Butyltoluol  A (P3)  Kahverengi – Beyaz
 Cadmium  Kadmiyum  P3  Beyaz
 Cadmium chloride  P3  Beyaz
 Cadmium oxide  P3  Beyaz
 Cadmium sulfate  P3  Beyaz
 Calcium arsenate  P3  Beyaz
 Calcium bisulfide solution  E P2  Sarı – Beyaz
 Calcium chromate  Kalsiyum kromat  P3  Beyaz
 Calcium cyanamide  P2  Beyaz
 Calcium hydroxide  Kalsiyum hidroksit  P2  Beyaz
 Calcium oxide  Kalsiyum oksit  P2  Beyaz
 Camphor  A P2  Kahverengi – Beyaz
 E‐Caprolactam  Kaprolaktam  AP2  Kahverengi-Beyaz
 Carbaryl  B (P2)  Gri – Beyaz
 Carbon disulfide  Karbondisülfür  B (P3)  Gri – Beyaz
 Carbon monoxide  Karbonmonoksit  CO  Siyah
 Carbon tetrachloride  Karbon Tetraklorür  A (P3)  Kahverengi-Beyaz
 Carbon tetrachloride (in water)  Karbon Tetraklorür (Su içinde)  A (P3)  Kahverengi-Beyaz
 caustic potash (>5%)  Potasyum hidroksit (>5%)  P2  Beyaz
 Caustic soda  Sodyum hidroksit  P2  Beyaz
 p‐Chloraniline  A P3
 Chlorobenzene  Klorobenzen  A (P2)
 2‐Chloro‐1‐bromoethane  A (P3)
 Chlordane  A (P3)
 Chlordecone    A (P3)  Kahverengi-Beyaz
 Kepone    A (P3)  Kahverengi-Beyaz
 Chlorine  Klor  B (P3)  Gri – Beyaz
 Chlorine dioxide  Klor Dioksit  B (P2)  Gri – Beyaz
 Chloroacetic acid  Kloroasetik Asit  A P3
 Chloroacetic acid ethyl esther  Kloroasetik Asit Etil Ester  A (P2)
 Chloroethane  Kloroethan  AX (P3)
 2‐Chloroethanol  2-Kloroethanol  A (P3)
 N‐Chloroformyl‐morpholin  A (P3)
 Chlorinated biphenyls (chlorine content 42%)  A (P3)
 Chlorienated biphenyls (chlorine content 54%)  A (P3)
 Chlorienated camphene (chlorine content 60%)  A P2
 3‐Chloro‐2‐methyl‐1‐propene  A (P2)
 1‐Chloronaphthalene  kloronaftalin  A (P2)
 1‐Chloro‐1‐nitropropane  1-Kloro-1-Nitropropan   A NO P3  Kahverengi – Mavi -Beyaz
 Chloroform  Kloroform  AX (P3)
 Chloroform in water  Kloroform (Su İçinde)  AX (P3)
 2‐Chloroprene  2-Klorapren  AX (P3)
 4‐Chloro‐o‐toluidine  A P3
 5‐Chloro‐o‐toluidine  A P3
 1‐Chloropentane  1-Kloropentan  A (P2)
 1‐Chlorpropane  1-Kloropropan  AX (P2)
 2‐Chlorpropene  2-Kloropropan  AX (P2)
 Chlorotrifluoride    B (P2)  Gri – Beyaz
 Chlorine trifluoride    B (P2)  Gri – Beyaz
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Yazar Ahmet Aktan

A Sınıfı iş güvenliği uzmanı ve kimya mühendisiyim. 2010 yılından bu yana iş güvenliği uzmanlığı yapmaktayım. Edindiğim sektör tecrübesi çeşitli alanlarda paylaşarak ufakta olsa sektöre katkı vermeye çalışmaktayım. İletişim: Belirtilmemiş.

Mutlaka Oku

filtre seçimi

3M Filtre Seçim Rehberi

3M Filtre Maskeye Nasıl Takılır? Hayatı kolaylaştırmak için tüm 3M Filtreler 3M yarım ve tam …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.