Drager maske

Almanya menşeli endüstri ekipmanları üreticisi olan drager iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları alanında da bir çok ekipmanında üretimini yapmaktadır. En güçlü olduğu ekipmanlarının başında drager maske ürünleri gelmektedir. Drager maske olarak üç ana modeli bulunmaktadır. Bunlar 3300 çift filtreli yarım yüz gaz maskesi, 6300 tek filtreli yarım yüz maskesi ve 5500 çift filtreli tam yüz gaz maskesi dir. Drager maske modellerinde en çok tercih edilen maske 5500 çift filtreli modelidir. Drager gaz maskesinde nefes alıp vermedeki rahatlık konfor açısından önemlidir, bundan dolayıdır ki çift filtreli modellerde daha rahat nefes alındığı için çalışanlar tarafından tercih edilmektedir. Drager toz maskesi olarak kullanabileceğiniz Drager 6300 tam yüz maskesi doğru filtre ile hem toza hemde kimyasallara karşı koruma sağlayacaktır. Drager maske fiyatları piyasadaki rakiplerine göre ortalarda kalmaktadır. Drager maske bayileri olarak tam yüz maskesinde en iyi fiyat performans oranını sunduğunu söyleyebiliriz. Drager 3300 maske fiyatı en uygun maskelerden biridir.
Drager maske fiyatları aynı kalite maskelere göre %30 gibi bir oranda daha hesaplıdır. 3M ile karşılaştırma yapacak olursak 3m tam yüz maske ile drager tam yüz maske arasında iki kata varan fiyat farkları bulunmaktadır. Drager maske profesyonel olarak zirai ilaçlamada ağır kimya sanayide kullanabileceğiniz gibi amatör boyama işleri içinde kullanabilirsiniz. Ekipmandeposu.com olarak drager maske ekipmanlarını piyasadaki en iyi fiyat/kalite oranına sahip ekipmanlar olarak görmekteyiz. Bundan dolayıdır ki tüm drager gaz maskesi çeşitleri ile birlikte tüm drager maske filtresi modellerinin de tedarikini yapmaktayız.
Doğru Drager Maske Seçimi
Bu broşür süzücü solunum koruma cihazlarını seçerken göz önüne almanız gereken en önemli faktörlerin kısa bir açıklamasını verecektir. Bu bilgi, uygun maskeleri ve filtreleri seçerek havadaki zararlı maddelere karşı kendinizi korumanıza yardımcı olabilir.

Doğru Drager Maske Nasıl Seçilir

1. Bir solunum cihazı seçerken ne düşünmeliyim? Çevrenizdeki tehlikelerin yanı sıra iş gereksinimleri ve dış koşullar bilinmelidir. Buna ek olarak, solunum cihazınızın gerektirdiği koruma seviyesinin yanı sıra gerekli filtrenin tip ve koruma seviyesini de dikkate almalısınız.

2. Filtre solunum korumasını kullanmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

- Ortam havasında yeterli oksijen var mı? (Yerel yasama gereksinimlerinize bakın - Almanya'da asgari% 17 hacim gereklidir)

 - Ortam havasında hangi kirleticiler var? - Kirleticilerin konsantrasyonları nelerdir? - Kirleticiler gaz, partikül veya buhar halindedirler mi? Yoksa karışım mı?

- Kirleticilerin yeterli uyarı özelliği var mı (örneğin, koku veya tad mı?)

- Mesleki Maruz Kalma Sınırları nelerdir? (OEL)

- Solunum korumaya ek olarak, diğer kişisel koruma ekipmanları (örneğin göz veya kulak koruması) gerekiyor mu?

3. Hangi solunum cismini seçmeliyim? Gerekli koruma faktörünü belirlemek için yukarıdaki soruların hepsine (2. bölümde) cevap vermek gereklidir. Tablo 1, solunum koruma aygıtlarının nominal koruma faktörlerine (NFP) kısa bir bakış verir. NFP, ilgili cihazın onay gereksinimlerine göre en yüksek izin verilen sızdırma seviyesidir. Matematik olarak hesaplanan maksimum koruma performansını gösterir. Minimum koruma faktörünü değerlendirmek için, ilgilendiğiniz tehlikeli maddenin konsantrasyonunu ve maddenin atanan Mesleki Maruz Kalma Sınırı'nı (OEL) bilmeniz gerekir. Bir OEL (MAK, WEL veya MAC gibi) belirli bir hava kaynaklı maddenin konsantrasyonudur - bir referans periyodu boyunca ortalaması alınmıştır; bu konsantrasyona maruz bırakıldığında günlük olarak sağlık tehdidinde bulunacak bir kanıt göstermez.

Tablo 1'de, kurşun tozu için gereken minimum koruma faktörü 30 olduğunda, ya bir FFP (filtreleme yüz parçası) formunda bir P3 filtresi kullanmanız gerekecek ya da bir yarım maskeyle birlikte, tam bir Yüz maskesi veya PAPR.

Kirleticilerin hem partikül hem de gaz formunda bulunduğu durumlarda, nominal koruma faktörü her biri için ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Filtreleme cihazlarının seçimi için daha yüksek koruma faktörü uygulanmalıdır. Gaz konsantrasyonu ppm cinsinden ölçülür (milyonda kısımlar = maddenin 1 m3 içindeki hacmi) veya mg / m3 (= havanın 1 m3'ünde madde ağırlığı) ve partiküllerin (toz) konsantrasyonu mg / M3. Mg / m3 hacim ağırlık ve ppm ile ilgilenirken ppm / mg için doğrudan hesaplama yoktur. Daha yüksek konsantrasyonlar çoğunlukla hacimce yüzde olarak, 10,000 ppm = 1 vol ile gösterilir. %.

4. Solunum korumasını kullanabileceğim kontaminantın maksimum konsantrasyonu nedir? Maksimum izin verilen konsantrasyonu, nominal koruma faktörünü (tablo 1'de bulunan) Mesleki Maruz Kalma Limiti (OEL) ile çarpıp belirleyebilirsiniz.

Maksimum izin verilen konsantrasyon = nominal koruma faktörü x OEL

Örnek: Maksimum izin verilen konsantrasyonun belirlenmesi 2) Kirlilik: Klor OEL: 0.5 ppm (Mesleki Maruz Kalma Limiti) Maske: Tam Yüz Maskesi (gaz kartuşlu tam yüz maskesinin nominal koruma faktörü: 2000) Nominal Koruma = İzin verilen maksimum konsantrasyon Faktör x OEL 2000 X 0.5 = 1000 ppm veya 0,1 vol. % Klor Gördüğünüz gibi, klor için maksimum izin verilen konsantrasyon 1000 ppm veya 0.1 vol'dur. %

5. Doğru filtreyi seçmek için? Kirleticiler farklı biçimlerde gelir - genelde: aerosoller (katılar / parçacıklar) ve gazlar (gazlar, buharlar). Bu formlardan birine veya bunlardan birinin kombinasyonuna karşı korumak için filtre türleri arasından seçim yapabilirsiniz. Katı maddeler / partiküller: Tozlar, lifler, dumanlar, mikroorganizmalar (örneğin virüsler, bakteri, mantar, sporlar) ve sisler Gazlı maddeler: Gazlar ve buharlar Aşağıdaki tabloda EN14387'e göre filtrelerin renk kodlamaları gösterilir - bu filtre hangi filtrenin Karşılaştığınız bulaşanlar için tip gerekir.